• Wandelgroep mastbos
  • wij princenhof activiteit
  • wij princenhof gezelligheid

Beweegcoach

Rens Schurman is beweegcoach voor ouderen bij WIJ.
Hij is actief binnen het netwerk Zorg voor elkaar Breda.

Missie en doel

"Het is mijn roeping en taak ouderen te stimuleren om meer te bewegen." zegt Rens. Het doel is zoveel mogelijk ouderen blijvend in beweging zetten. Hij werkt vooral aan het behoud en vergroten van de eigen zelfredzaamheid.

Positief

Door meer sámen te bewegen, leer je nieuwe mensen kennen. Zo wordt je eigen netwerk groter en sterker. Je voelt je ook meer verbonden als je samen dingen doet. En bewegen geeft plezier. Het zorgt ervoor dat we beter in ons vel zitten. Dat helpt om positief te blijven.

Wat doet Rens?

  • hij verzorgt gymlessen
  • hij regelt het starten van al bestaande en van nieuwe beweegactiviteiten
  • hij begeleidt mensen individueel (huisbezoek)
  • hij geeft voorlichting over bewegen
  • hij begeleidt het Fit for Life beweegprogramma.

 

Brochure

Download hier de brochure:

 Beweegcoach/Fit for life brochure 2022 

  

Sportcoach Rens bij Wij