• WIJ Gym Dorothy 14-20WIJ Gym Dorothy 14

Senioren Actief Smartphone

Ouder worden doe je samen

Bij WIJ streven we naar een prettige leefomgeving in onze stad. Sámen met de senioren in Breda. Een omgeving waar iedereen mag zijn wie zij of hij is. En waar naar elkaar wordt omgekeken.

 

Zodat jij als 75-plusser je fijn voelt. En op veel plekken in de stad terecht kunt voor een activiteit, beweeglessen of ondersteuning. Maar vooral voor de gezelligheid. Samen met leeftijdsgenoten kijken naar ieders interesse en ervaringen.

 

We kijken mee als dingen niet, of niet meer vanzelf gaan. Samen met jou zoeken we dan naar de oplossing die jou het beste past. Soms is daarbij ondersteuning door een vrijwilliger fijn. Iemand waar je op kunt rekenen. Eenmalig of als vast contact, zoals het uitkomt bij en voor jou.

 

Meer weten? Kijk dan op
• verkenning.begintbijjou.nl
• transformeren.begintbijjou.nl
• probleemgedrag.begintbijjou.nl
• toetsingskader.begintbijjou.nl
• uitvoeringsplan.zorgvoorelkaarbreda.net

E-mail

wij@begintbijjou.nl

 

 

Bellen

(076) 525 15 00

 

maandag tot vrijdag
van 9.00 – 17.00 uur