• Wandelgroep mastbos
  • wij princenhof activiteit
  • wij princenhof gezelligheid

Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan WIJ niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. WIJ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Stichting WIJ geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.