Klachtenreglement

Klachten kunnen bespreekbaar gemaakt worden bij
Simone van Rooij of Thomas van Uden. 
Simone of Thomas neemt contact op met zowel de melder als de betrokken partij(en) en stemt af over eventuele vervolgstappen.

Als de melder van de klacht daarmee instemt, geeft Simone of Thomas de klacht door aan de proceseigenaar van de werkzaamheden. Deze handelt het verder af.

Eventuele sancties worden niet door Simone of Thomas
gegeven, maar door de betrokken proceseigenaar of de directeur/bestuurder.

 

 

Contactgegevens:

Simone van Rooij
(076) 525 15 00
Stuur een e-mail

Thomas van Uden
(076) 525 15 00
Stuur een e-mail

 Download hier het klachtenreglement van WIJ

 

 

Inloggen of Registreren