• Wandelgroep mastbos
  • wij princenhof activiteit
  • wij princenhof gezelligheid

Digitale vaardigheden

De computer wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Ook het gebruik van de mobiele telefoon hoort daar bij. Contacten vinden steeds vaker digitaal plaats. Mensen die niet goed kunnen omgaan met een computer of mobiele telefoon lopen daarom een verhoogd risico op een sociale achterstand.

WIJ vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de digitale wereld. 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor hulp hierbij.

Kopie van Computerles Heksenwiel 3