• Wandelgroep mastbos
  • wij princenhof activiteit
  • wij princenhof gezelligheid

Inloop Verbinding Breda helpt wijkbewoner

2022 04 08 10 14 30 ZveB wk52 def.pdf Adobe Acrobat Reader DC 32 bit

Inloop Verbinding is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Een van de doelen is het vergroten van de saamhorigheid in de buurten Muizenberg en Kesteren. Ahmed is een van de mensen die er voor een praatje komt. Over wat hem bezighoudt en soms om zorgen te delen.
Maar dan moet hij onverwacht met spoed worden geopereerd. Wijkbewoners en vrijwilligers komen meteen in actie. Loes, Nicole en Sirelda maken hem vooral één ding duidelijk: hij staat er niet alleen voor.


Reddende engel

Begin oktober wordt Ahmed in het ziekenhuis opgenomen. Als hij weer thuis is, belt Loes hem op. Het blijkt niet goed te gaan met hem. Ahmed heeft hoge koorts en ondraaglijke pijn. Loes zegt: “Zo erg dat hij niet meer wilde leven. Daarom heb ik hem direct terug naar het ziekenhuis gebracht. Een paar uur later werd zijn been geamputeerd.” Loes, Nicole en Sirelda zoeken hem in het ziekenhuis op. Ze doen meteen ook zijn was.
Na de operatie zou Ahmed snel naar huis komen. Maar dat huis is niet klaar voor iemand met een geamputeerd been. Samen besluiten de dames hier iets aan te doen. Ahmed wil dit graag en geeft hun de sleutel. Loes vertelt: ”De woning van Ahmed was in slechte staat. De plankenvloer lag los en hij had heel weinig meubels. Al zijn kleding paste in 1 tas.”

Lees meer: Inloop Verbinding Breda helpt wijkbewoner