• WIJ bewegen in balans Yoga

de verbinding

De verbinding is een sociale inloopplek in Kesteren/Muizenberg. Laagdrempelig, want De Verbinding is er voor iedereen in de wijk.

Loes is één van de actieve wijkbewoners hier. Zij vertelt: “Er ontstaan hier mooie dingen. Fijne contacten tussen wijkbewoners, en zelfs vriendschappen. De kracht van deze plek is letterlijk die verbinding. De band die actieve wijkbewoners met elkaar én met de professionals hier hebben.”

Vrijwilligers en professionals werken hier dan ook zij aan zij. Zo kan er als dat nodig is, snel worden gehandeld. Voor, door en met elkaar. Hierover zegt Loes: “Mensen krijgen hierdoor weer een beetje vertrouwen. Durven bij elkaar aan te bellen als er iets is. En zien dat je daar ook weer iets moois voor terugkrijgt. En dat is precies waar het om draait: ik doe iets voor jou, jij doet iets voor mij.”

Van alles en nog wat

Aan één kant van het gebouw wordt van alles georganiseerd. Van een kookclub tot taallessen, en van workshops voor kinderen tot handwerken. Aan de andere kant van het gebouw zijn de werkplekken voor organisaties en hun medewerkers. Zodat zij elkaar makkelijk kunnen bereiken en met elkaar in gesprek gaan.

Voor en door wijkbewoners

Omdat alles vanuit de wijkbewoners zelf komt: heb jij een idee waar anderen bij aan kunnen sluiten? Dan kan dat hier. Wil je -bijvoorbeeld- een zangclubje beginnen? Geen probleem!

De professionals

Aan de kant van de werkplekken komen tal van professionals bij elkaar. Dit zijn onder andere: de sociaal wijkbeheerder, Laurentius, WonenBreburg, BuurtzorgT, de wijkagent, sociaal maatschappelijk werkers van het netwerk Zorg voor elkaar Breda, buurtpreventie, Haagse Beemden Verbindt, medewerkers van Handhaving en Surplus.

Buurtplein

Iedere dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 18.00 uur is er ook een zogeheten Buurtplein. Een sociaal werker vertelt: “Dit zijn we samen met wijkbewoners en 2 studenten van Avans Hogeschool gestart. Gezamenlijk brengen we mensen uit de wijk bijeen. Mensen die het moeilijk vinden om in hun eentje eropuit te gaan. Of zelf niet vinden wat ze zoeken in de wijk. Met z’n allen samen bereiden we een gezonde maaltijd. Die maaltijd eten we daarna ook samen op. Én hij wordt door allemaal samen betaald.”

Anders dan anderen

Voel je je wat anders dan anderen? Dat is bij onze wijkcentra geen probleem. Onze  werkwijze is overal binnen WIJ hetzelfde. Dus ook in De Verbinding. Als jij nog niet naar ons kunt komen, komen we eerst op huisbezoek. En kom je voor het eerst naar De Verbinding? Dan zorgen we ervoor dat je wordt ondersteund. Dat je welkom wordt geheten, en niet uitgesloten. 

Voor iedereen

Loes besluit: “De Verbinding is er voor iedereen in de wijk. Ook als je het wat moeilijker hebt. Bijvoorbeeld: als je een alleenstaande moeder bent en kinderen met het nodige temperament hebt (ADD, ADHD, autisme, enz). Of als je onder bewindvoering staat.
We zijn er ook voor mensen met psychische problemen. Of je nou laaggeletterd bent of een kleine portemonnee hebt, iedereen is welkom. Want je mag zijn wie je bent.”

Wanneer kun je terecht:
Woensdag: 10.00 tot 12.00 uur
Donderdag 10.00 tot 12.00 uur
Vrijdag: 10.00 tot 12.00 uur