• WIJ bewegen in balans Yoga

Terug naar de toekomst,
van WIJ naar wij.

Voorheen maakten we elk jaar een bedrijfsplan maar die jas past ons al lang niet meer. Niet alleen omdat we intern geen bedrijf zijn en ook nooit zijn geweest, ook al rekenen en verantwoorden we nog steeds als de besten, maar ook omdat we niets alleen doen en altijd op zoek zijn naar de sterkste combinaties. Naar werkvormen dus waarin het geheel meer is dan de som der delen.

Klassieke bedrijfskunde past daar niet bij. Wat er wel bij past is leren en zoeken, trekken, in elke situatie op zoek naar de best passende oplossing voor die situatie, niet volgens ons maar volgens iedereen die ermee te maken heeft.

Zo ook dit document. Geen plan maar een verkenning. Een situatieschets van het hier en nu met vergezichten naar straks. Soms scherp, soms nog onduidelijk. Net als het gewone leven.

Het is de tweede versie. Heette de versie van vorig jaar 'Van organisatie naar gemeenschap', deze versie heet 'Terug naar de toekomst. Van WIJ naar wij'. Waarbij WIJ staat voor een organisatie in een bedrijfsmatige context en wij voor een groep mensen die elkaar vinden in een ideaal waar ze samen aan bij willen dragen. Met niet meer organisatie dan daarvoor nodig is. Een beetje zoals vroeger maar dan met de kennis, inzichten en instrumenten van nu.

E-mail

wij@begintbijjou.nl

 

 

Bellen

(076) 525 15 00

 

maandag tot vrijdag
van 9.00 – 17.00 uur