Wij begint bij jou

 • Stichting WIJ activiteiten Balieweide
 • Stichting WIJ - Fit for Life Nordic Walking
 • Stichting WIJ - Princenhof Gezelligheid
 • Stichting WIJ - Fit for Life yoga
 • Stichting WIJ - Nordic Walking
 • fit for life gymgroep

Hoe minder ik, hoe meer WIJ

 

 • WIJ verbindt mensen die hulp vragen met mensen die hulp bieden. Bij elkaar zijn dat ruim 8000 mensen. 6000 klanten, 800 vrijwilligers en meer dan 1500 gewone burgers die geen vrijwilliger zijn, maar wel meehelpen. Verder 25 freelancers en 40 medewerkers in loondienst. Daarnaast honderden collega's bij andere organisaties. Met wie vrijwilligers, freelancers en professionals van WIJ dagelijks samenwerken. De klanten zijn grotendeels kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met beperkingen. En ook zij werken mee, ieder naar eigen vermogen.
 • WIJ doet in welzijn, maar welzijn kan van alles zijn en is modegevoelig. Nu heet het Wmo, participatie, meedoen, zelfredzaamheid. Die termen zullen blijven veranderen. Elke tijd kent zijn eigen modes en zijn eigen woorden. Wat blijft is de grondgedachte. De sterke Nederlandse waarde dat wij voor elkaar zorgen en elkaar helpen. WIJ als naam is een uitdrukking van deze waarde.
 • Verreweg het meeste werk wordt gedaan door de klanten, de mensen dichtbij klanten, en vrijwilligers. In de toekomst zal dit co-creëren (het samen maken) nog meer gebeuren. We noemen dit van WIJ naar wij. De organisatie WIJ wordt steeds meer iets van de mensen die belang hebben bij wat we samen doen. In plaats van een instelling met klanten in de rol van consument en medewerkers in de rol van producent. Met regels, producten, functies, afdelingen en dergelijke.
 • Meer dan een naam, is WIJ vooral een manier van doen en een manier van zijn. Dit wil niet zeggen dat er geen organisatie of bestuur nodig is. Alleen voegt die organisatie zich naar de wensen van klanten en omgeving. Naar de ambities en naar de activiteiten, en in die volgorde. De sturing komt van de mensen -burgers, klanten, vrijwilligers, professionals- die samen aan het werk zijn. ‘Organisatie’ maakt zo plaats voor ‘organiseren’, daar waar mensen samen iets doen. Dat is in elke situatie anders. De besturing komt in elke situatie van de mensen die met die situatie te maken hebben. Net zoals dat in het verkeer gebeurt. 
 • WIJ staat ook voor goed samenwerken, binnen en buiten de deur. We propageren samenwerking volop en leggen al werkende steeds weer nieuwe verbindingen. Onder andere doen we dit door samen met andere organisaties merken te ontwikkelen, zoals Zorg voor elkaar Breda icoontje-link. Waar traditionele organisaties merken inzetten om zich te onderscheiden, zet WIJ merken in om organisaties te verbinden.
 • Samenwerken doen we niet omwille van het samenwerken. We doen dit omdat we maatschappelijke idealen willen realiseren. Omdat we beseffen dat elke organisatie, hoe groot ook, te klein is om dit in haar eentje voor elkaar te krijgen. Denk aan een ideaal als samenredzaam: mensen zorgen goed voor zichzelf en goed voor elkaar. Dat ideaal wordt alleen werkelijkheid als ieder die bij kan dragen dat ook doet.
 • Hoe verder we komen, hoe meer we merken dat zaken die typisch met de organisatie te maken hebben minder belangrijk worden. De mensen die het werk doen, die worden steeds meer belangrijk. WIJ staat namelijk níet voor iets anoniems, een ding, een organisatie zonder ziel. WIJ staat voor mensen, kracht, gevoel, karakter, er zijn, authenticiteit. Hoe meer je van jezelf laat zien, hoe ontvankelijker je bent voor de ander, hoe gemakkelijker je voor elkaar van waarde bent. Hoe minder ik, hoe meer wij, luidt de titel hierboven, maar andersom is net zo belangrijk. Hoe meer ik, hoe meer wij. 
 • WIJ zijn wij. WIJ ben jij. WIJ begint bij jou.

WIJ

Nieuwe Prinsenkade 25
4811 VC Breda
(076) 525 15 00
wij@begintbijjou.nl