• fit for life nordic walking breda

De risicofactoren gebruiken we niet om klanten te selecteren. Daar is het vakmanschap van de professionals voor nodig (betaald dan wel vrijwillig, als het vakmanschap er maar is). De inzet van de professionals is erop gericht de klanten en hun omgeving te helpen om zoveel mogelijk zichzelf en elkaar te helpen.

Dat is ook wat de meeste mensen het liefste willen. Niemand zit te wachten op hulp en zorg van buiten, en als het dan toch nodig is ontvangt men die het liefst van familie, vrienden en kennissen. 

Vanuit professionele optiek is dit de ideale situatie omdat de behoefte van de klant en de intentie van de professional samenvallen. Er kan worden ingezet op co-creëren. De professional doet zoveel mogelijk een beroep op de eigen talenten van de klanten. Met succes de eigen talenten aanspreken maakt mensen sterker en gelukkiger dan afhankelijk zijn van hulp van buiten, en houdt bovendien die talenten in conditie.

Zelf doen, samen doen

Waar dit onvoldoende is om zelfstandig te kunnen leven wordt een beroep gedaan op familie, vrienden en kennissen. Meestal lukt dit niet meteen omdat de meeste klanten een beperkt of geen sociaal netwerk hebben. In die gevallen helpen we de klant zijn net¬werk te herstellen of te versterken.

De afbeelding hierboven laat een voorbeeld zien van hoe dit werkt. Het betreft de heer De J. die leeft als een kluizenaar, in de war is, schulden maakt en overlast veroorzaakt voor de buurt. De afbeelding laat zien op welke personen in de loop der tijd een beroep is gedaan om te zorgen dat de heer De J. zelfstandig kan wonen op een manier die voor de omgeving, schuldeisers, familie, zeg maar alle belanghebbenden, aanvaardbaar is.

De goede vraag, de goede oplossing

Belangrijk is de vraag- en situatieverheldering bij het begin van het proces. Samen met de klant en de mensen in zijn omgeving onderzoeken we de werkelijke vraag, de leefsituatie en de samenstelling van zijn netwerk, en brengen we oplossingen voor de vraag in beeld. De beslissing, welke oplossing het wordt, ligt bij de klant.

Dat vaak een beroep kan worden gedaan op familie of kennissen is geen vanzelf-sprekendheid. Soms is enige aandrang nodig. Dit geldt ook voor klanten. Klanten bij wie sprake is van gedragsproblemen of verminderde eigen regie - en bij het eerste contact is dit vaak het geval - zitten niet echt te wachten op hulp. De 'vrager' is vaak niet de klant zelf maar diens familie, een corporatie, huisarts e.d. Van belang is zo'n contact met de klant te krijgen dat hij zelf actief sturing neemt over zijn eigen leven.

 

Volgende pagina    Vorige pagina

E-mail

wij@begintbijjou.nl

 

 

Bellen

(076) 525 15 00

 

maandag tot vrijdag
van 9.00 – 17.00 uur