• fit for life nordic walking

WIJ komt voort uit de voormalige welzijnsinstelling Stichting Ouderenwerk Breda die bestond sinds 1965. De verandering van de naam, in 2010, was de kroon op een veranderproces waarin klanten, mensen in hun omgeving en vrijwilligers en medewerkers steeds meer en steeds beter gingen samenwerken. Feitelijk is er nu niets meer dat WIJ alleen doet of alleen bestuurt. Alles gebeurt in samenspraak. Dat wil niet zeggen dat iedereen overal over mee beslist, wel dat in elke situatie de mensen mee beslissen die belang hebben bij die situatie.

Zo samen werken betekent ook samen organiseren en samen besturen, zonder grenzen of domeinen en zonder hiërarchie. Waren er vroeger leidinggevenden, teams, producten, functies, een managementteam, in de loop der jaren zijn deze zaken als vanzelf verdwenen omdat ze niet meer nodig waren. Was het managementteam er al sinds 2003 niet meer, in de jaren daarna verdwenen ook de managers, de teams en de functies. Waarom een functie hebben als je elke dag samenwerkt met gewone mensen die ook geen functie hebben? Samen werken gaat het best als je elkaar kent, niet als professional maar van mens tot mens. Ieder brengt op die basis zijn talenten in, de professionals even goed als klanten, mensen in hun omgeving en vrijwilligers.

De medezeggenschap van vroeger heeft plaatsgemaakt voor echte zeggenschap. Die zeggenschap overschrijdt de grenzen van organisaties. In elke situatie hebben mensen van WIJ te maken met met klanten en andere burgers en met mensen van andere organisaties die allemaal mee doen en mee besluiten. We zijn de zeggenschap gaan delen en noemen dat samensturing.

De samenwerking met klanten betekende ook het eind van vaste activiteiten, diensten en producten. Aansluiten bij de wensen, talenten en beleving van ieder individu betekent dat elke situatie anders is en dus ook in elke situatie maatwerk nodig is. Niet het maatwerk uit het verzekeringsjargon ('maatwerkvoorziening') maar echt maatwerk, met aandacht, passie en respect. Wat er precies gebeurt bepalen in elke situatie de mensen die samen aan het werk zijn, net zoals in het verkeer in elke verkeerssituatie de verkeersdeelnemers dat doen. Ieder gaat zijn weg en samen zorgen we ervoor dat ieder dat kan. Elke klant heeft zo zijn eigen leven. We zorgen dat dat wat er gebeurt aansluit bij wat hij of zij wenst, kan en ervaart.

Als we nu 'wij' zeggen bedoelen we de mensen die samen aan het werk zijn. De klant en zijn omgeving horen daar altijd bij. Wat zij zelf kunnen en willen doen ze zelf, wat daarnaast nodig is doen vrijwilligers en professionals. Elke klant krijgt zo zijn eigen wij. Een netwerk van mensen waar hij er zelf een van is en dat ervoor zorgt dat hij zelfstandig kan leven, Van WIJ - de organisatie met de functies en producten - zijn we zo veranderd in wij: samen en een met de klanten en mensen met wie we samenwerken en waar we deel van uit maken.

In situaties waarin klanten, vrijwilligers, professionals en anderen er samen niet uit komen beslist de klant, tenzij de klant niet wilsbekwaam is. Dan beslist de familie, een bewindvoerder of een professional. al naar gelang de situatie. Of een klant wilsbekaam is beslist niet de hulpverlener, maar doen verschillende professionals in samenspraak. Een van die professionals is altijd een arts.

E-mail

wij@begintbijjou.nl

 

 

Bellen

(076) 525 15 00

 

maandag tot vrijdag
van 9.00 – 17.00 uur