• wij princenhof gezelligheid

 

Traditionele besturing heeft bij WIJ plaatsgemaakt voor een ver doorgevoerde vorm van samensturing. In één zin: ieder bestuurt zijn eigen werk en samen besturen we WIJ.

Deze samensturing is mogelijk dankzij een aantal spelregels die de wijze van samenwerken regelen, net zoals in een voetbalwedstrijd spelregels het spel regelen zonder het spel te bepalen. Deze spelregels staan hieronder. 

Spellregels

Anders dan het op het eerste oog lijkt is samensturing een stuk minder vrijblijvend dan traditionele besturing omdat in elke situatie alle belanghebbenden mee besturen.

Spelregels als dat medewerkers aanspreekbaar zijn op elkaars werk of dat iedereen alle vragen over zijn werk beantwoordt stellen veel hogere eisen aan verantwoordelijkheidsgevoel en samenwerkingsvaardigheden dan in menige organisatie gangbaar is. Hoe beter we hierin worden, hoe beter het ons lukt om ook op meta niveau het toezicht op de naleving van deze spelregels te delen en hiervoor niet terug te hoeven vallen op een bestuurder, trainer of scheidsrechter.

De ultieme consequentie is dat in elke situatie de besturing in handen ligt van alle personen die samen aan het werk zijn en belang hebben bij wat er gebeurt: klanten, medewerkers, vrijwilligers, andere personen die bijdragen. De besturing is niet gebonden aan de organisatie WIJ maar is in elke situatie anders. Elke situatie heeft zijn eigen wij, zijn eigen besturing. Die besturing verandert bovendien als die wij verandert. Van het zijn van een organisatie schuiven we zo op naar organiseren. In elke werksituatie zijn we onderdeel van alle mensen die samen die situatie zijn.

In essentie kunnen de spelregels worden samengevat in drie uitgangspunten: respect, aandacht en passie. Feitelijk zijn dit gedragsregels die al duizenden of tienduizenden jaren de grondslag zijn voor goed samenwerken tussen mensen. Hieronder staat wat we met de drie uitgangspuunten bedoelen.

Van organisatie naar organisseren

E-mail

wij@begintbijjou.nl

 

 

Bellen

(076) 525 15 00

 

maandag tot vrijdag
van 9.00 – 17.00 uur